Info

  onsdag, 7. mar 2018, kl. 18:30

  Der indbydes til fællespisning og efterfølgende generalforsamling i Røgen Forsamlingshus.

  Fællesspisning er kl. 18.30, generalforsamlingen begynder kl. 19.30.

  Dagsorden til generalforsamlingen er jf. vedtægter:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår

  5. Indkomne forslag

  6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7)
  På valg: Jesper Gregersen, Robert Dalby og Hanne Grønlund Kristiansen

  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  På valg: Svend Rasmussen

  8. Valg af kritisk revisor
  på valg: Sørn Slot

  9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd

  10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant

  11. Eventuelt

  Indkommende forslag sendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen på mail allan@nordestgaard.dk

  Hent indkaldelsen til generalforsamlingen her.